הקרנת 'הקיר' / מורן איפרגן, סינמטק ירושלים

הקרנת 'איך מסמנים אהבה' / אל-עד כהן, איריס בן משה, סינמטק ירושלים

הקרנת 'איך מסמנים אהבה' / אל-עד כהן, איריס בן משה, סינמטק ירושלים

הקרנת 'האיש הנעלם – הסיפור של וילפריד ישראל' / יונתן ניר, סינמטק ירושלים

הקרנת 'החקירה' / ארז פרי, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, סינמטק ירושלים

מסכת פאההקרנת 'מסכת פאה' / רחל אליצור, סינמטק ירושלים

ילדי פראהקרנת 'ילדי פרא' / טל פסס, סינמטק ירושלים

אישה של ביתהקרנת 'אישה של בית' / ג'יין ביבי, סינמטק ירושלים

מסכת פאההקרנת 'מסכת פאה' / רחל אליצור, סינמטק ירושלים

מסכת פאההקרנת 'מסכת פאה' / רחל אליצור, סינמטק ירושלים

אישה של ביתהקרנת 'אישה של בית' / ג'יין ביבי, סינמטק ירושלים

המראה של השמשהקרנת 'המראה של השמש' / נטע אריאל, סינמטק ירושלים

המראה של השמשהקרנת 'המראה של השמש' / נטע אריאל, סינמטק ירושלים

קרה ושמשהקרנת 'קרה ושמש' / הילה רויזנמן, פסטיבל הקולנוע ירושלים 2019

לא מוכרהקרנת 'לא מוכר' / אנה אוליקר, פסטיבל הקולנוע ירושלים 2019

לא מוכרהקרנת 'לא מוכר' / אנה אוליקר, פסטיבל הקולנוע ירושלים 2019

החוף הנפרדהקרנת 'החוף נפרד' / קרין קיינר, סינמטק ירושלים

צל של אמת - רוצח כביש החוףהקרנת 'צל של אמת: רוצח כביש החוף' / יותם גנדלמן וארי פינס, סינמטק ירושלים

החוף הנפרדהקרנת 'החוף נפרד' / קרין קיינר, סינמטק ירושלים

החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, סינמטק ירושלים

החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, סינמטק ירושלים

החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, סינמטק ירושלים

החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, סינמטק ירושלים

החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, סינמטק ירושלים