החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, קולנוע לב סמדר, ירושלים

החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, קולנוע לב סמדר, ירושלים

החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, קולנוע לב סמדר, ירושלים