לקטורים

חיפוש באתר
לוח אירועים
ינואר 2020
אבגדהוש
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« דצמ   פבר »
לכל אירועי החודש »
הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר כדי לקבל חדשות ועדכונים על פעילות הקרן ומועדי הגשה

 

לקטורים

לקטורים ומנהלים אמנותיים

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה פועלת במערך מקצועי הכולל מנהלים אמנותיים לכל תחום, צוותי לקטורים מתחלפים, ומנהלים אמנותיים לפרויקטים/מסלולים מיוחדים. זאת הן בתהליך המיון והבחירה של הפרויקטים הנתמכים, והן בליווי ופיקוח על פרויקטים אל.

הנשים והגברים הנבחרים לרשימת הלקטורים ולתפקידי ניהול אמנותי של פרויקטים/מסלולים מיוחדים, הם בעלי ניסיון מקצועי ואישי עשיר ומשמעותי בתחומי הקולנוע, התקשורת והתרבות בישראל, אנשים עצמאים ודעתניים המייצגים פנים מגוונות של החברה הישראלית ואנו מייחסים לבחירתם חשיבות רבה ביישום תפיסתה האמנותית של הקרן ובהשגת מטרותיה למצוינות ואיכות.

הלקטורים פועלים בכפיפות למנהל האמנותי של כל תחום תמיכה. ועדות הלקטורה הבוחרות את הפרויקטים המומלצים לתמיכה, מורכבות מהמנהל האמנותי, הלקטורים ולפי הענין המנהלים האמנותיים המיוחדים ומנכ"ל הקרן. יודגש, כי המלצת ועדות הלקטורה מתקבלת ברוב דעות, כאשר לכל אחד מחברי הועדה קול שווה, והנהלת הקרן לא תתערב בהחלטה ולא תהפוך אותה, בין בוועדת ערעורים ובין בכל הליך אחר, אלא מסיבות יוצאות דופן כגון פגם טכני מהותי באופן קבלת ההחלטה, סיבות אשר ינומקו בכתב.

דרכי פעולתה ועבודתה השוטפת של ועדת הלקטורה
כל לקטור מקבל קישור מאובטח לאתר הקרן בו מרוכזות כל ההצעות שהוגשו באותו מועד,  לשם קריאה, צפייה, הערכה וכתיבת חוות דעת מנומקת.

הלקטורים מעריכים, כל אחד בנפרד, את אותם הפרויקטים, והצוות מתכנס במועד שנקבע, יחד עם המנהל האמנותי של התחום ומנהלת ההפקות. בפגישה זו דן הצוות בכל פרויקט ומוסר את חוות דעתו והמלצתו.

פרויקטים המקבלים הערכה גבוהה עולים לשלב השני, ויוצריהם מוזמנים לפגישה עם צוות הלקטורים, המנהל האמנותי והמנכ"ל. בתום פגישות אלו, בהן הצוות מברר שאלות עקרוניות עם היוצרים ונותן משוב כללי על הפרויקט, מתכנס הצוות לקבלת החלטות סופיות לתמיכה.

בפגישה זו נדונים שוב הפרויקטים שעלו לשלב השני, נבחר מספר הפרויקטים לתמיכה, ונערך דירוג משוקלל של הפרויקטים הנבחרים על-פי דירוגי ועדת הלקטורה.

ועדות נפרדות לכל תחום ומסלול
בכל אחד מתחומי התמיכה של הקרן מופעלות וועדות לקטורה נפרדות. למסלולים מיוחדים ממונות לא פעם ועדות לקטורה מיוחדות, וכאשר מסלולים אלה כוללים שותפים חיצוניים לקרן ממונים לא פעם לועדה לקטורים שונים על ידי כל אחד מהשותפים.

תדירות החלפת הלקטורים
ועדות הלקטורים מתחלפות בתדירות ולפחות פעם בשנה.

כללי ניגוד עניינים
יודגש, כי הקרן רואה בחומרה רבה כל ניסיון להשפיע על חברי ועדות הלקטורה. שמות הלקטורים גלויים לכל והקרן דורשת מהיוצרים והמפיקים, כמו גם מהלקטורים עצמם, לנהוג ביושרה ובענייניות בתהליך הבחירה המורכב של הפרויקטים.
לקטור ומנהל אמנותי ימנעו מלהשתתף בדיון והצבעה על בחירת תסריט של יוצר אם יש להם קשר עסקי עם מגיש הבקשה, או היה להם קשר כזה ב-24 החודשים שקדמו לדיון ולהצבעה, או במידה ויש להם קרבה משפחתית למגיש הבקשה.

פרויקט שזכה לתמיכת הקרן לא יוכל להעסיק לקטור או מנהל אמנותי שהשתתפו בצוות שהמליץ על תמיכת הקרן בפרויקט, או שעסקו בליווי הפרויקט מטעם הקרן, וזאת בשום שלב במהלך הפקת הפרויקט והשלמתו.

לקטורים ומנהלים אמנותיים 2014

לקטורים ומנהלים אמנותיים 2015

לקטורים ומנהלים אמנותיים 2016

לקטורים ומנהלים אמנותיים 2017

לקטורים ומנהלים אמנותיים 2018

טופס התחיבות למניעת ניגוד עניינים ללקטורים ומנהלים אמנותיים