הקרנת 'האשה מהסינמטק' / נורית יעקבס-ינון, מוזיאון תל אביב

השיעור של נינוהקרנת 'השיעור של נינו' / שלמה וזאנה, פסטיבל אפוס לסרטי תרבות ואמנות 2019