המחברות של אלישהקרנת 'המחברות של אליש' / גולן רייז, פסטיבל דוקאביב נגב 2017