רקדנית, עמוד וסרטהקרנת 'רקדנית, עמוד וסרט' / ישרי הלפרן, סלונה בר – Anglo Film Club Event