הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע"ר וקרן וייל בלוך מכריזות על:

פרס הקולנוע השנתי וייל בלוך לפרויקטים בעבודה בנושא חברה משותפת בישראל

+ פרס בסך $50,000 לפרויקט עלילתי באורך מלא

+ פרס בסך $40,000 לפרויקט תיעודי באורך מלא

יוצרי קולנוע מוזמנים להגיש באמצעות הטופס המקוון בהמשך עמוד זה.
ההגשה תיעשה בכפוף לתנאי הסף, ובצירוף הנתונים הבאים:

 • סינופסיס עד עמוד וללא שמות היוצרים* בעברית ובאנגלית
 • הצהרת כוונות עד עמוד וללא שמות היוצרים* בעברית ובאנגלית
 • חומר מצולם ראף-קאט מצולם מלא או אסמבלי באורך שעה וחצי לכל היותר
 • ביוגרפיה מקצועית ביוגרפיה מקצועית בעברית ובאנגלית

לתנאי הסף >

+ תאריך אחרון להגשה – נא עקבו אחר פרסומים למועד של 2021

מועד משוער לקבלת תשובות – 2021

The New Fund for Cinema and Television and the Weil-Bloch Foundation hereby announce:

The WEIL BLOCH FILM AWARD for the most Outstanding Films on the Subject of Shared Society in Israel

Completion funds will be awarded annually to two film projects, in the post-production stage, one narrative and one documentary.

Projects will deal with shared society between the various communities that make up Israel or co-existence between Israelis and Palestinians.

+ $50,000 Award to an Outstanding Feature-Length Narrative Film Project

+ $40,000 Award to an Outstanding Feature-Length Documentary Film Project

We are looking for high quality films, with the potential for international distribution and the ability to touch audiences world-wide.

Applications must be submitted in Hebrew/Arabic only. Please select one of these languages to reach the online application form and regulations. For questions and additional information, please contact info@nfct.org.il

+ The deadline for submitting proposals: Stay tuned for the 2021 call for applications

تعلن مؤسسة عائلة فايل بلوخ والمؤسسة الجديدة للسينما والتلفزيون عن:

جائزة فايل بلوخ السنوية لمشاريع قيد العمل تتناول موضوع المجتمع المشترك على كافة سكانه، الخلفيات والأقليات التي تعيش فيه

+ منحة 50,000$ للأفلام الروائية الطويلة

+ منحة 40,000$ للأفلام الوثائقية الطويلة

ندعو المخرجين\ات لتقديم المشاريع بواسطة النموذج أدناه،
وفقا لشروط القبول وبإرفاق البيانات التالية:

 • ملخص حتى صفحة واحدة بالعبرية والانجليزية دون ذكر أسماء المخرجين\ات*
 • رسالة توضيحية حتى صفحة واحدة بالعبرية والانجليزية دون ذكر أسماء المخرجين\ات*
 • نسخة مبدئية (rough cut) أو مواد مجمعة (assembly) لمدة ساعة ونصف على الأكثر
 • سيرة ذاتية مهنية سيرة ذاتية مهنية بالعبرية والانجليزية

لشروط القبول >

+ الموعد الأخير لتقديم المواد: 2021

בתמיכת המועצה הישראלית לקולנוע ומשרד התרבות והספורט
 X
 • לתשומת ליבכם/ן: יש להגיש באופן אנונימי (ללא ציון שמות ופרטי המגישים), את כל חומרי ההגשה: החומרים הכתובים, הקישור לחומרים המצולמים של הפרויקט המוגש (למעט ביוגרפיה מקצועית המוגשת בקובץ נפרד שאינו עובר ללקטורים). הגשה שתכלול פרטים מזהים לא תיבחן על-ידי הלקטורים.
 • לסרטים שיעברו לשלב המיון השני יש להוסיף כתוביות באנגלית.
 • שימו לב – לא ניתן להגיש סרטי תעודה הנתמכים על-ידי קרן אחרת בתחום תעודה או סרטים עלילתיים הנתמכים על-ידי קרן אחרת בתחום הייעודי מתקציבי חוק הקולנוע.
 • הגשות יתקבלו רק מיוצרים שמלאו להם 18 שנים.

למעבר לנהלי הקרן >

 X
 • يرجى الانتباه: يجب تقديم جميع المواد بشكل مجهول (دون ذكر أسماء وتفاصيل المتقدمين): المواد المكتوبة، الرابط للمواد المصورة الخاصة بالمشروع (باستثناء السيرة الذاتية المهنية التي يجب تقديمها في ملف منفصل لا يقرأه الحكام). لن يتم فحص أي مواد تتضمن تفاصيل تكشف عن هوية المتقدمين\ات.
 • على الأفلام التي ستنتقل إلى المرحلة القادمة أن تحتوي على ترجمة للغة الانجليزية
 • يرجى الانتباه - لا يمكنك تقديم أفلام وثائقية تتلقى الدعم من مؤسسة أخرى في مجال الأفلام الوثائقية من ميزانيات قانون الأفلام
 • سيتم قبول المواد من مخرجين\ات تبلغ أعمارهم\ن 18 عاما فما فوق