הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע"ר וקרן וייל בלוך מכריזות על:

פרס הקולנוע השנתי וייל בלוך לפרויקטים תיעודיים ועלילתיים בעבודה בנושא חברה משותפת בישראל

+ פרס ראשון בסך $50,000

+ פרס חבר השופטים בסך $40,000

יוצרי קולנוע מוזמנים להגיש הצעות באמצעות הטופס המקוון שיוצג בהמשך עמוד זה.
ההגשה תיעשה בכפוף לתנאי הסף, ובצירוף החומרים הבאים:

 • סינופסיס עד עמוד וללא שמות היוצרים* - בעברית ובאנגלית
 • הצהרת כוונות עד עמוד וללא שמות היוצרים* - בעברית ובאנגלית
 • חומר מצולם ראף-קאט מלא או אסמבלי באורך שעה וחצי לכל היותר
 • ביוגרפיה מקצועית ביוגרפיה מקצועית עד עמוד כ"א - בעברית ובאנגלית

תנאי סף ודגשים להגשה >

+ תאריך אחרון להגשה – 30/09/2021

מועד משוער לקבלת תשובות – 30/01/2022

The New Fund for Cinema and Television and the Weil-Bloch Foundation hereby announce:

The WEIL BLOCH FILM AWARD for the most Outstanding Films on the Subject of Shared Society in Israel

Completion funds will be awarded annually to two film projects in post-production stage (documentary or narrative).

Projects will deal with shared society between the various communities that make up Israel or co-existence between Israelis and Palestinians.

+ First Prize $50,000

+ Jury Award $40,000

We are looking for high quality films, with the potential for international distribution and the ability to touch audiences world-wide.

Applications must be submitted in Hebrew/Arabic only. Please select one of these languages to reach the online application form and regulations. For questions and additional information, please contact info@nfct.org.il

+  The deadline for submitting proposals: September 30, 2021

تعلن مؤسسة عائلة فايل بلوخ والمؤسسة الجديدة للسينما والتلفزيون عن:

جائزة فايل بلوخ السنوية لمشاريع وثائقية وسردية قيد العمل تتناول موضوع المجتمع المشترك في إسرائيل

+ الجائزة الأولى 50,000$ 

+ جائزة لجنة التحكيم 40,000$ 

ندعو المخرجين\ات لتقديم المشاريع بواسطة النموذج أدناه.

خاضع للشروط المسبقة وبإرفاق المواد التالية:

 • ملخص ملخص حتى صفحة واحدة بالعبرية والانجليزية دون ذكر أسماء المخرجين\ات*
 • رسالة توضيحية رسالة توضيحية حتى صفحة واحدة بالعبرية والانجليزية دون ذكر أسماء المخرجين\ات*
 • نسخة مبدئية مواد مصورة rough cut أو assembly بطول ساعة ونصف على الأكثر
 • سيرة ذاتية مهنية سيرة ذاتية مهنية حتى صفحة واحدة بالعبرية والانجليزية

لشروط القبول وتشديدات للتسجيل >

+ الموعد الأخير للتسجيل – 30\09\2021

الموعد الذي من المرجح أن تعطى فيه الأجوبة – 30\01\2022

يمكنك تقديم المواد باللغة العربية. الرجاء ملء النموذج باللغة العبرية.

שדה חובה מסומן ב-( * )

שם הפרויקט ( * )

ז'אנר: ( * )

נושא הפרויקט (ניתן לבחור עד שלושה נושאים)
לבחירה מרובה יש להחזיק את מקש ה-Ctrl ולסמן עם העכבר

נושא אחר - פרט/י (עד 4 מילים)

תקציר - עד 50 מילה ( * )

אורך משוער ( * )

מספר ימי צילום ( * )

מספר ימי עריכה ( * )

גוף שידור / פסטיבל ( * )

תקציב הפרויקט ( * )

פרטי התקשרות

שם המגיש/ה ( * )

מגדר ( * )

ת.ז ( * )

תפקידך בהפקה ( * )

דואר אלקטרוני ( * )

טלפון ( * )

כתובת מלאה להתכתבות ( * )


אנשי צוות

מפיק/ה ( * )

במאי/ת ( * )

תסריטאי/ת

עורך/ת ( * )

צלם/ת ( * )


תמיכה ממקורות נוספים

האם הפרויקט קיבל סיוע ממקור אחר? ( * )
כןלא

אם כן, נא לפרט את מקורות המימון הקיימים וסכום התמיכה


הצהרות המגיש/ה

הנני מצהיר/ה בזאת כי כל הזכויות הקשורות לפרויקט זה שייכות לח"מ בלבד וכל הפרטים במסמך זה נכונים ( * )

הנני מצהיר/ה בזאת כי זו הגשה ( * )
ראשונהשנייהשלישית


אם הפרויקט כבר הוגש בעבר, נא לפרט את המסלול בו הוגש, התאריך, שם המגיש/ה ושם הפרויקט, אם השתנה


חומרי ההגשה

לשם העלאת קבצים יש לקרוא היטב את הנחיות ההגשה

שימו לב - על שמות הקבצים [Word או PDF] להיות באותיות בלבד (ללא סימנים או תווים אחרים).
גודל מקסימלי לכל קובץ: 3MB.

לתשומת ליבכם/ן:

יש להגיש באופן אנונימי (ללא ציון שמות ופרטי המגישים), את החומרים הכתובים, הקישור לחומרים מצולמים של הפרויקט המוגש וקישור לעבודה קודמת - כולל שם הערוץ (למעט ביוגרפיה מקצועית המוגשת בקובץ נפרד שאינו עובר ללקטורים). הגשה שתכלול פרטים מזהים תפסל ולא תיבחן במועד.

סינופסיס והצהרת כוונות (בעברית ובאנגלית) ( * )

ביוגרפיה מקצועית של היוצרים (בעברית ובאנגלית) ( * )

ראף-קאט / אסמבלי - ללא ציון שמות ופרטי מגישי ההצעה - נא להכניס קישור לצפייה ישירה ( * )
קישור לערוץ שלא יהיה אנונימי - ייפסל וההגשה לא תיבחן

אם החומרים מוגנים בסיסמה, נא לרשום אותה פה:

עבודה קודמת - ללא ציון שמות ופרטי מגישי ההצעה - נא להכניס קישור לצפייה ישירה
קישור לערוץ שלא יהיה אנונימי - ייפסל וההגשה לא תיבחן

אם החומרים מוגנים בסיסמה, נא לרשום אותה פה:

(הקישורים צריכים להיות זמינים אונליין במשך ארבעה חודשים לפחות. יש להוסיף תרגום בעברית לחומרים בשפה זרה)

תקציב (קובץ אקסל בלבד)

הערות:

קראתי את הנחיות ההגשה ונהלי הקרן ( * )


לאחר השליחה ישלח אישור אוטומטי מהמערכת המקוונת לכתובת הדוא"ל שנרשמה בטופס.
במידה שלא התקבל אישור אוטומטי בתיבת הדוא"ל שנכתבה בטופס לאחר הופעת הודעת שליחת הטופס - אין לבצע הגשה נוספת, אלא לבדוק בתיקיית דואר זבל/קידומי מכירות. כמו-כן יוצרים אשר לא מצליחים לשלוח את הטופס המקוון אנא פנו אלינו בדוא"לinfo@nfct.org.il

תודה ובהצלחה!

בתמיכת המועצה הישראלית לקולנוע ומשרד התרבות והספורט
 X
 • הגשות יתקבלו רק מיוצרים שמלאו להם 18 שנים.
 • ניתן להגיש הצעות לפרויקטים באורך מלא (50 דק' ומעלה).
 • יש להגיש את כל חומרי ההגשה - בעברית ובאנגלית - באופן אנונימי (ללא ציון שמות ופרטי המגישים) - החומרים הכתובים, הקישור לחומרים מצולמים של הפרויקט המוגש וקישור לעבודה קודמת – כולל שם הערוץ (למעט ביוגרפיה מקצועית שאינה מועברת ללקטורים). הגשה שתכלול פרטים מזהים תיפסל ולא תיבחן במועד.
 • הגשות שלא יעמדו בתנאי הסף והוראות ההגשה יפסלו ולא יבחנו במועד.
 • חובה לצרף קישור לראף-קאט מלא או אסמבלי באורך של לפחות 30 דקות ועד שעה וחצי לכל היותר.
 • סרטים שיעברו לשלב המיון השני יתבקשו לשלוח קישור מעודכן עם כתוביות באנגלית.
 • הקישור לראף-קאט/אסמבלי צריך להיות לצפייה ישירה בלבד, כמו: YouTube או Vimeo וכו'.
 • הקישור צריך להיות זמין אונליין במשך ארבעה חודשים לפחות.
 • שימו לב – לא ניתן להגיש סרטי תעודה הנתמכים על-ידי קרן ציבורית אחרת בתחום תעודה או סרטים עלילתיים הנתמכים על-ידי קרן ציבורית אחרת בתחום הייעודי וגם בתחום האזורי מתקציבי חוק הקולנוע.
 • לא ניתן להגיש פרויקטים שהוגשו בעבר למועמדות לפרס וייל בלוך.
 • במסמך הצהרת הכוונות יש להתייחס להגדרת ופירוט היעדים להשלמת הפרויקט: תכנית המשך עריכה/פוסט, צילומי השלמה/חומרי ארכיון (במידה שנדרש) וכו'.
 • בטופס ההגשה המקוון יש לכתוב תקציר עד 50 מילים.
 • בטופס ההגשה המקוון ניתן לצרף קישור לעבודה קודמת. קישור שיכלול פרטים מזהים (כולל בשם הערוץ), לא יועבר לבחינת הלקטורים.
 • אנא הקפידו על הגשה מסודרת - כל החומר יהיה כתוב בעברית או ערבית, ברווח 1.5 וגודל אותיות רצוי: 12 – פונט "אריאל" או "דוד".
 • לא ניתן להגיש סרטי גמר.
 • בסיום הליך הגשת הבקשה על המגיש/ה לוודא קבלת אישור הגשה מהמערכת המקוונת – לפני בירור מול הקרן, בדקו בתיקיית דואר זבל/קידומי מכירות.
 • יש לעיין בנהלי ההגשה לקרן באתר הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה.
לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל: info@nfct.org.il    

בהצלחה!

למעבר לנהלי הקרן >

 X
 • سيتم قبول المواد من مخرجين\ات تبلغ أعمارهم\ن 18 عامًا فما فوق
 • يجب تقديم جميع المواد بشكل مجهول (دون ذكر أسماء وتفاصيل المتسجلين\ات): المواد المكتوبة، الرابط للمواد المصورة الخاصة بالمشروع، والرابط للأعمال السابقة - يشمل اسم القناة (باستثناء السيرة الذاتية المهنية التي لا تمرَّر للحكّام). لن تتم معاينة أي مواد تتضمن تفاصيل تكشف عن هوية المتقدمين\ات.
 • لن تتم معاينة الترشيحات التي لا تستوفي الشروط المسبقة.
 • على الأفلام التي ستنتقل إلى المرحلة القادمة أن تضم ترجمة للغة الانجليزية
 • على الرابط لمشاهدة الـ rough cut\assembly أن يكون رابط مشاهدة مباشرة فقط، مثل YouTube أو Vimeo وما شابه.
 • على الرابط أن يكون متاحًا للمشاهدة أونلاين لمدة أربعة أشهر على الأقل.
 • يرجى الانتباه - لا يمكنك تقديم أفلام وثائقية تتلقى الدعم من مؤسسة عامة أخرى في مجال الأفلام الوثائقية أو السردية بموجب قانون الأفلام.
 • لا يمكنك تقديم مشاريع قد قدِّمت لجائزة فايل بلوخ في السابق.
 • في رسالتك التوضيحية، عليك التطرق لتحديد وتفصيل أهدافك لإتمام المشروع: برنامج استمرار المونتاج\بوست، تصوير مواد إضافية\مواد من الأرشيف (في حال كانت هناك حاجة لذلك) وما إلى ذلك.
 • في نموذج التسجيل أونلاين عليك كتابة تلخيص يبلغ 50 كلمة.
 • يمكنك إرفاق رابط لعمل سابق في نموذج التسجيل أونلاين. لن يتم تمرير أي رابط يحتوي على أي تفاصيل تعريفية (يشمل اسم القناة) للحكّام.
 • الرجاء الحرص على تقديم المواد المطلوبة بشكل منظم - على كافة المواد أن تكون مكتوبة بالعربية أو العبرية، بفراغ 5 وحجم الخط 12. خط Times New Roman.
 • لا يمكنك تقديم أفلام تخرّج.
 • عند انتهائك من إجراء التسجيل عليك التأكد من الحصول على تأكيد تسجيل من النظام أونلايم - الرجاء فحص حافظة السبام أو الـ promotions قبل الاستفسار عن ذلك أمام المؤسسة.
 • عليك معاينة تعليمات التسجيل على موقع المؤسسة الجديدة للسينما والتلفزيون.
  للمزيد من التفاصيل أو الأسئلة يمكنك التوجه إلينا على الإيميل: info@nfct.org.il  

بالنجاح!

 

لتعليمات المؤسسة >