הקרנת 'פרינסס שואו' / עידו הר, בית גבריאל

הקרנת 'פרינסס שואו' / עידו הר, בית גבריאל

הקרנת 'פרינסס שואו' / עידו הר, בית גבריאל

הקרנת 'פרינסס שואו' / עידו הר, בית גבריאל

הקרנת 'פרינסס שואו' / עידו הר, בית גבריאל

הקרנת 'פרינסס שואו' / עידו הר, בית גבריאל

הקרנת 'פרינסס שואו' / עידו הר, בית גבריאל

הקרנת 'פרינסס שואו' / עידו הר, בית גבריאל

הקרנת 'פרינסס שואו' / עידו הר, בית גבריאל

הקרנת 'עניינים שבלב' / גד אייזן, בית גבריאל

הקרנת 'חלום ירושלים' / מני אליאס, בית גבריאל

הקרנת 'האיש הנעלם – הסיפור של וילפריד ישראל' / יונתן ניר, בית גבריאל