מדיניות הפרטיות

חיפוש באתר
דימוי קבוצת עדכונים של הקרן
לוח אירועים
יוני 2024
אבגדהוש
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
« מאי   יול »
לכל אירועי החודש »
הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר כדי לקבל חדשות ועדכונים על פעילות הקרן ומועדי הגשה

 

מדיניות הפרטיות

הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה (ע"ר) ("הקרן") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר הקרן ("האתר").

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו הקרן משתמשת במידע שתמסור לה ובמידע שייאסף אודותייך בעת שתשתמש באתר. במדיניות פרטיות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה על בני כל המגדרים.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, בעת שתשתמש באתר, עשויה הקרן לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לתכנים שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, הקרן רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

מסירת פרטים ומידע אישי לקרן

כשתבקש להירשם לניוזלטר של הקרן כשתבקש ליצור איתנו קשר באמצעות העמוד המיועד לכך באתר ובעיקר כשתגיש בקשות תמיכה לקרן , תתבקש למסור פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, מגדר, תאריך לידה, תפקיד בהפקה, קורות חיים, הצהרת כוונות אישית, פרטים בדבר השתייכות פריפריאלית, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה ופרטים נוספים לגביך ולגבי יוצרים נוספים השותפים לפרויקט לפי הצורך ונסיבות העניין.

את השדות שחובה למלא נסמן במפורש. הפרטים שאנו אוספים במסגרת הגשת בקשה לתמיכה הם פרטים שאנו מחויבים לאסוף לפי חוק או לפי הוראות משרד התרבות. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם, להגיש בקשה לתמיכה או ליצור עמנו קשר באזורים הרלבנטיים באתר. נבקש שתמסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בעצם הפניה לקרן את נכונות הפרטים שמסרת. את הפרטים והמידע האישי שתמסור תשמור הקרן בשרתי האתר ובמחשבי הקרן.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך לממש את המטרה שלשמה התבקשת מלכתחילה למסור אותם, לסכל את בחינת בקשתך לקבל תמיכה ואף לגרום לדחייתה, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול הקרן, למשל בעת בחינת בקשותיך לתמיכה או בעת פניות אחרות כלשהן לקרן.

מסירת מידע אישי על אדם אחר

כאשר אתה מוסר לקרן מידע אישי של אדם אחר, לדוגמה בעת הגשת בקשה לתמיכה באמצעות האתר, אתה מאשר בעצם משלוחו אלינו שקיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לקרן לצורך השימוש בהתאם למדיניות זו.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

הקרן עשויה להטמיע באתר תכנים ממקורות חיצוניים, כדוגמת קדימונים או סרטים מיוטיוב, או להפנות לאתרים חיצוניים, לדוגמה לעמוד הקרן בפייסבוק. השימוש ברשתות חברתיות ומקורות מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות שלהם, גם כאשר הם מוטמעים באתר הקרן. מדיניות זו אינו חלה עליהם או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף הקרן במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לאחת או יותר מהמטרות הבאות –

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הקרן לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לבחון בקשות שהגשת לקרן באמצעות האתר;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת, בכפוף להסכמתך, ניוזלטרים ותכנים אחרים. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת;
 • ליצירת קשר איתך כשהקרן סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר ומדיניות זו, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהקרן סבורה בתום-לב כי עליו לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש באתר הקרן.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

הקרן לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן –

 • לצורך בחינת בקשת תמיכה, או כל בקשה או שאלה אחרת, שהגשת לקרן באמצעות האתר;
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר או מדיניות זו, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי הקרן כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי הקרן צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הקרן ו/או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שהקרן תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • הקרן רשאית להעביר מידע ופרטים על אודותיך לרשויות המדינה העוסקות בתחומי הקולנוע והתקשורת, ככל שהן רשאיות לפי דין לדרוש ממנה מידע כזה או אם התקיימו התנאים למסירתו לפי מדיניות זו;
 • לצורך איסוף מידע על אופן השימוש באתר;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם גופים, ארגונים, חברות ורשויות שונות ובלבד שהקרן לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם הקרן תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי המשמש אותה, לרבות במקרה בו תעביר את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – היא תהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שהקרן אוספת נשמר במאגר המידע של הקרן. המאגר  מאוחסן גם אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות המספקות שירותי סטטיסטיקה לאתר וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

הקרן עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

הקרן נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ופייסבוק.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out"):

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן.
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק לחץ כאן.
 • למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק, לחץ כאן.

זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

אבטחת מידע

הקרן מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב. לכן, הקרן אינה מתחייבת שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בקרן יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לקרן – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי הקרן על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הקרן למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לקרן לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

הקרן רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. הודעה על כך תפורסם בעמוד הבית של האתר 10 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דיווח על פגיעה בפרטיותך

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה לקרן באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות כתובת הדוא"ל info@nfct.org.il.

נציגי הקרן עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.


עודכן לאחרונה: 22 בפברואר 2022