הבית ברחוב פיןהקרנת 'הבית ברחוב פין' / עמיר מנור, סינמה סיטי חדרה

מחברות שחורותהקרנת 'מחברות שחורות 1 – ויואן' / שלומי אלקבץ, סינמה סיטי חדרה