החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, קולנוע לב אבן יהודה