החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, קולנוע לב סמדר, ירושלים

החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, קולנוע לב סמדר, ירושלים

החבר דבהקרנת 'החבר דב' / ברק הימן, קולנוע לב סמדר, ירושלים

מחברות שחורותהקרנת 'מחברות שחורות 1 – ויואן' / שלומי אלקבץ, קולנוע לב סמדר

מחברות שחורותהקרנת 'מחברות שחורות 1 – ויואן' / שלומי אלקבץ, קולנוע לב סמדר