מחברות שחורותהקרנת 'מחברות שחורות 1 – ויואן' / שלומי אלקבץ, קולנוע לב מנדרין